top of page
מפה עם אייקונים של אנשים

סרטיפיקציה לניוד מידע בריאות

מפריד צהוב

משרד הבריאות מפרסם להערות הציבור תכנית חדשה שמטרתה להניח את התשתיות למימוש אינטראופרביליות בתקן FHIR במערכת הבריאות הישראלית (Data Portability Certification Program).

תכנית הסרטיפיקציה מגדירה מהו "מידע בר ניוד" – מידע אותו כלל הארגונים במערכת הבריאות חייבים להיות מסוגלים לשתף בתצורה סטנדרטית ואיכותית.

בנוסף, התכנית מגדירה את הדרישות להקמת התשתית הטכנולוגית לניהול וניוד המידע, ואת תהליכי הבדיקה שיאפשרו לארגונים עצמם ולמשרד הבריאות לבחון כי אכן המידע  זמין ואיכותי וניתן לשיתוף בהתאם לסטנדרטים שהוגדרו.

את התכנית מלווה מודל מימון (מבחן תמיכה) המיועד לקופות החולים, בתי החולים הכלליים, הגריאטריים, הפסיכיאטריים והשיקומיים, במטרה לסייע לארגונים לממש את דרישות תהליך הסרטיפיקציה.

Yellow separator

ISRAEL CORE

The IL Core team is working to create Israel's FHIR Core.

The FHIR® standard is comprised of basic building blocks called 'resources'. The various resources can be incorporated and merged into different matrices to define clinical, logistical, and administrative processes.

 

Standard resources can be tweaked to reflect an organizational or system needs – a 'profile' is a resource or compilation of resources adapted for such a specific need. To implement a use case, various pertinent resources and profiles are used. 


Certain profiles are recognized as 'core profiles' that set the basis for many use cases such as Patient, Practitioner, and Observation. For the benefit of uniformity and standardization, the IL Core team of the FHIR IL community is proactively building Israel's locally adapted core profiles.

Community members are invited to take part in crafting the core profiles, participate in open work group discussions, and share their take regarding the outputs.

Map with icons of people
אייקון אליפסות

מועדים חשובים

 • ההצעות יוגשו בשיתוף עם ארגון שנותן שירותי בריאות.

 • ניתן להגיש יותר מהצעה אחת.

 • תקופת הפרויקט לא תעלה על 9 חודשים מפרסום הזכייה.

 • ההגשה תעשה על פי המסמך המצורף. בעברית או באנגלית.

 • ההגשה תכלול תוכניות מפורטות:

  • תכנית עבודה – הכוללת  מטרות ויעדים, תכנית אפיון והטמעה, פירוט של אבני דרך בפרויקט כולל מדדים לעמידה באבן הדרך, חלוקת אחריות בפרויקט ולוחות זמנים.

  • תכנית ארכיטקטורה.

  • אקסל המפרט את התקציב הכולל של הפרויקט ושל המענק המבוקש.

Notebook Icon
Yellow separator

מסמכים

בתקופה שעד להגשת ההצעות יתקיימו מפגשי חשיבה עם עמותות חולים, כדי לזהות ולאפיין צרכי מטופלים שלהם פתרונות באמצעות FHIR.

6.9.22 מפגש מבוא FHIR לעמותות - למידע ולהרשמה

21.9.22 מפגש אפיון צרכים ופתרונות FHIR - למידע ולהרשמה

עמותות, חברות וארגוני בריאות שמעוניינים לקחת חלק בתהליך אפיון הצרכים מוזמנים לפנות לעדי רול.

 

הגשה:

מועד הגשת ההצעות – 21.10.22

הכרזה על ההצעות הזוכות – במהלך נובמבר 2022

 

ההצעות הזוכות יזכו בסכום של עד 200,000 ₪, בכפוף לתנאי הקול הקורא המפורטים להלן.

כל ההצעות יוגשו במייל ל - FHIR-IL@8400thn.org יש לציין בכותרת - 2022 FHIR RFP.

* 8400 לא מתחייבת לקבל או לממן כל הצעה ויכולה לקדם הצעות במסגרת יוזמות עצמאיות שלה מחוץ לקול קורא זה.

Notebook Icon
Yellow separator

Methodology

ניתן להגיש מגוון פתרונות כגון:

 • פתרונות להיבטים מנהלתיים ופיננסיים (כגון: זימון תורים ותשלומים)

 • פתרונות לשיתוף במידע קליני (אבחנה, תרופה, מתן טיפול) ודוחות

 • פתרונות המסייעים בהנגשה של שירותים לאוכלוסיות מטופלים שונות

 • פתרונות בהם נאסף מידע מהמטופלים באמצעות סנסורים/שאלונים לצורך שילובים ברצף הטיפולי

 • פתרונות לקידום רצף הטיפול ושיתוף המידע בין ארגוני הבריאות

 • פתרונות בתחום אשפוזי בית ורפואה מרחוק

 • פתרונות לרפואה מונעת ולשמירה על אורח חיים בריא

אייקון אליפסות

מסמכים

אייקון לוח שנה
Yellow separator

Israel Core Meetings

 • מובילי הפרויקט יקיימו פגישות סטטוס לקראת כל אבן דרך ובהתאם לצורך עם נציגי קהילת FHIR.

 • צוות הפרויקט יפרסם בתיאום עם קהילת FHIR בפלטפורמה פתוחה ובאתר הקהילה את התוצרים הבאים –

  • תכנית עבודה ותכנית ארכיטקטורה.

  • מסמך אפיון הכולל את הנתונים הבאים -FHIR resources, terminology, vocabularies, customizations and extensions used during the course of the pilot in a structured, standardized format

  • דוח סיכום המתעד עמידה במטרות וביעדי הפרויקט, החלטות שהתקבלו במהלך העבודה, תכנון מול ביצוע, מסקנות ולקחים לשימוש בסטנדרט FHIR. הדוח יוגש בצורה מפורטת שתאפשר שימוש במידע בפרויקטים עתידיים.

  • הצגה של תוצר סופי.

 • צוות הפרויקט ייקח חלק בקהילת FHIR-IL, בדיונים רלוונטיים בקבוצות העבודה של הקהילה.

bottom of page