חזור >
Map with icons of people

EXTENSION - ILCore Patient Immigration

הרחבה זו עוסקת בייצוג מידע על ארוע הגירה של המטופל. הגירה מוגדרת כתנועה בינלאומית של
המטופל למדינת יעד. הדרישה העסקית לייצוג זה נבעה מהצורך להעביר תאריך עלייה וארץ עלייה
ברשומת מטופל במערכת הבריאות הישראלית, אך מכיוון שבהסתכלות על הנעשה בעולם אירוע
העלייה הוא מקרה פרטי של הגירה, הוחלט להגדיר את יישות ההגירה באופן רחב יותר. לאחר מעבר
על פרופילים רבים של מדינות אחרות, כולל 7HL, באופן מפתיע לא נמצאה התייחסות לייצוג בFHIR
של הגירה, וכן לא נמצאו הרחבות כלשהן שנעשו. לכן, הוחלט להגדיר הרחבה ייעודית בשם
immigration הכוללת את המידע הנחוץ לייצוג ארוע ההגירה ולהוסיפה לפרופיל המטופל. מידע זה
כולל את ארץ המקור ממנו הגיע המטופל, ארץ יעד ההגירה, תאריך וסטטוס ההגירה. ניתן להשתמש
בהרחבה זו גם לתיעוד הגירות קודמות שהתרחשו והיא איננה מוגבלת רק לייצוג תאריך העלייה
לישראל. ניתן להגדיר כמה מופעים של הגירה (ראה פרטים נוספים על הרחבה זו בדף שלה). לצורך
ייצוג של עליה ארצה, יש לציין באופן מפורש את ישראל כארץ היעד. כיוון שמידע על הגירה מורכב
מכמה תתי-אלמנטים שונים, הם הוגדרו בתת-הרחבה (sub-extension) על ההרחבה הקיימת.שימוש בפרופילים
Patient

ניתוח פערים בין ה- IL CORE ל- US CORE ומדינות נוספות
טבלת האלמנטים
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
מזהה ההרחבה (Canonical URL)
שימוש בפרופילים
הערות הצוות המוביל