top of page
אדם מחזיק מסך עם נתונים רפואיים

עוד על FHIR

מפריד צהוב

סטנדרט FHIR הוא סטנדרט הולך ומתפתח. קיים כבר היום מידע רב אודות FHIR ,באנגלית וגם בעברית. עמוד זה יוקדש לריכוז מידע טכני ומתודולוגי רלוונטי, וקישורים שימושיים למידע שמפורסם אודות הסטנדרט בישראל ובעולם.

מדריך שנועד לסייע לארגונים שנמצאים בצעדים הראשונים לחשוב כיצד לגשת לפרויקט FHIR .גרסה ראשונה.

מפריד צהוב

עוד על FHIR

סטנדרט FHIR הוא סטנדרט הולך ומתפתח. קיים כבר היום מידע רב אודות FHIR ,באנגלית וגם בעברית. עמוד זה יוקדש לריכוז מידע טכני ומתודולוגי רלוונטי, וקישורים שימושיים למידע שמפורסם אודות הסטנדרט בישראל ובעולם.

 

 

מדריך שנועד לסייע לארגונים שנמצאים בצעדים הראשונים לחשוב כיצד לגשת לפרויקט FHIR .גרסה ראשונה.

אדם מחזיק מסך עם נתונים רפואיים
bottom of page