חזור >
Map with icons of people

EXTENSION - ILCore Israel Health Management Organization (קופת חולים)

הרחבה זו עוסקת בהסדרת הטרמינולוגיה ומערכות הקידוד של קופת החולים אליה שייך המטופל. הצורך בהרחבה זו עלה כבר בתחילת העבודה של צוות ה CORE בעת הגדרת פרופיל ILCORE PATIENT עם הדרישה לייצוג קופת החולים אליה משויך המטופל. הצורך העיסקי לדרישה זו נובע מחוק ביטוח הבריאות הממלכתי בישראל הקובע הן את חובת ביטוח הבריאות לאזרחי ישראל, והן את סל השירותים הרפואיים שיינתנו למטופל באמצעות קופת החולים אליה הוא שייך. לצורך הסדרת הטרמינולוגיה הוחלט לכלול בנוסף לקופות החולים (כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית), גם גופים מבטחים/ משלמים - המשמשים כקופות כגון: צה"ל, משרד הביטחון, רשות בתי הסוהר, והרשות הפלסטינאית. ע"מ להקל על אופן ההעברה והחיפוש של קופת החולים ברשומת מטופל, הוחלט להוסיף הרחבה זו לפרופיל ILCore Patient.

ניתוח פערים בין ה- IL CORE ל- US CORE ומדינות נוספות
טבלת האלמנטים
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
מזהה ההרחבה (Canonical URL)
שימוש בפרופילים
הערות הצוות המוביל