top of page
Map with icons of people

משאב הבסיס MedicationRequest נועד לתעד בקשה לאספקת תרופה במרשם (order) או לתעד הוראות למתן התרופה למטופל (request). המשאב נקרא "MedicationRequest" ולא "MedicationPrescription" או "MedicationOrder" כדי להכליל את השימוש במסגרות השונות כגון אשפוז בבית החולים, מרפאות חוץ וקהילה ובכך ליצור זרימת מידע יותר אחודה ואינטגרלית בין הגורמים השונים.
ככלל, משאב זה מטפל בכל סוגי ההוראות לתרופה למטופל כולל הוראות לתרופות באשפוז, בקשה לתרופה במרשם של רופא בקופת החולים או בקהילה, הזמנות של תרופות ללא מרשם (למשל: אספירין), או הזנה תוך ורידית (Parenteral nutrition), תוספי תזונה \ ויטמינים. משאב זה עשוי לכלול גם הוראה למכשור רפואי הקשור לתרופות (למשל, משאף ונטולין), אך אינו מיועד לרישום דיאטות, או להזמנת פריטים שאינם קשורים לתרופות (משקפי ראייה, ציוד וכו').

IL-Core Medication Request Profile

גבולות וקשר לפרופילים אחרים
האלמנטים העיקריים בפרופיל:
ניתוח פערים
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
הערות הצוות המוביל ותשובות ה ILCORE
bottom of page