חזור >
Map with icons of people

ILCore Address - פרופיל כתובת

Address הוא אינו משאב (resource) אלא סוג נתונים (data-type) כללי המשמש לתיעוד כתובות ולכן משתמשים בוresources רבים בהם נדרש תעוד של כתובות (למשל כתובת של מטופל, מטפל, ארגון וכו'). כתובת כוללת מס' אלמנטים כגון: מטרת שימוש (למשל עבודה או בית), סוג (למשל כתובת לדיוור בלבד או כתובת פיזית), המדינה, העיר והמחוז, פרטי הכתובת עצמה (שורות טקסט המכילות שם רחוב, מס' בית וכניסה, דירה וכו'), מיקוד והתקופה בה היתה הכתובת תקפה. בתצורתו הבסיסית Address מאפשר להגדיר כתובת באופן פתוח וללא אכיפת מגבלות כלשהם, כאשר הרכיבים המתארים את פרטי הכתובת עצמה (כלומר שם רחוב, מס' בית, מס' כניסה וכו') מוגדרים כולם באלמנט line כמערך של טקסט, דבר המקשה על התעוד והעברת הנתונים באופן מפורט וסטנדרטי (למשל, נדרש לחלץ את שם הרחוב מתוך טקסט פרטי הכתובת). כמו כן, Address בתצורתו הבסיסית אינו מאפשר לתעד קואורדינטות GIS.
הפרופיל הישראל ILCoreAddress מגדיר בעיקר הרחבות שנוספו במטרה לאפשר אחידות בהעברת כתובת בין גורמים שונים במדינת ישראל. ההרחבות בפרופיל נוספו כדי להגדיר בצורה יותר מובנית ואחידה את האלמנטים המרכיבים את הכתובת וכן ליצור אחידות בייצוג של נתונים נוספים כגון קואורדינטות וקידוד של יישובים. תצורתו הנוכחית הותאמה לישראל תוך הסתכלות, למידה והתחשבות במגבלות של פרופילים דומים בעולם, וכן מהדרישות העסקיות והאילוצים של מערכת הבריאות הישראלית.
הפרופיל הישראל ILCoreAddress מגדיר בעיקר הרחבות שנוספו במטרה לאפשר אחידות בהעברת כתובת בין גורמים שונים במדינת ישראל. ההרחבות בפרופיל נוספו כדי להגדיר בצורה יותר מובנית ואחידה את האלמנטים המרכיבים את הכתובת וכן ליצור אחידות בייצוג של נתונים נוספים כגון קואורדינטות וקידוד של יישובים. תצורתו הנוכחית הותאמה לישראל תוך הסתכלות, למידה והתחשבות במגבלות של פרופילים דומים בעולם, וכן מהדרישות העסקיות והאילוצים של מערכת הבריאות הישראלית.

ניתוח פערים בין ה- IL CORE ל- US CORE ומדינות נוספות
טבלת האלמנטים
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
הערות הצוות המוביל