חזור >
Map with icons of people

ILCore Location  - פרופיל מקום

משאב הבסיס Location מוגדר כמקום פיזי שבו ניתנים שרותים או שמנוהלים בו מטפלים או משאבים אחרים (פיזיים ו/או אנושיים). מקומות יכולים להיות ציבוריים, פרטיים, ניידים, קטנים או גדולים. ניתן להגדיר בפרופיל מקומות אבסטרקטיים כלליים ("סוגים" של מקומות) ללא כתובת, למשל: בניין, מחלקה פנימית כלשהי, מעבדה ניידת, בית המטופל, אמבולנס וכו' (נקבע באלמנט mode עם ערך kind), או מקומות ספציפיים ומזוהים בעלי כתובת, למשל מחלקה פנימית א' בבי"ח קפלן ברחובות (נקבע באלמנט mode עם ערך instance).
הפרופיל הישראלי ILCoreLocation נגזר ממשאב הבסיס Location ומגדיר סט אילוצים וחוקים שהוגדרו במטרה לאפשר אחידות בהעברתו בין גורמים שונים במדינת ישראל. תצורתו הנוכחית הותאמה למערכת הבריאות הישראלית תוך הסתכלות, למידה והתחשבות במגבלות של פרופילים דומים בעולם ובפרט על פרופיל Location מ- Us-Core, וכן מהדרישות העסקיות והאילוצים של מערכת הבריאות הישראלית.

ניתוח פערים בין ה- IL CORE ל- US CORE ומדינות נוספות
טבלת האלמנטים
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים