הכשרות

כחלק מהטמעת סטנדרט ®FHIR בישראל, קהילת FHIR IL מספקת מגוון הכשרות מעשיות לרכישת כלי העבודה והידע הדרושים לקידום ויישום אסטרטגיית FHIR במערכת הבריאות הישראלית.

הכשרות אלו מועברות על ידי מיטב המומחים בארץ ובעולם, ומתחלקות לשתי קבוצות עיקריות:

  1. הכשרות אסטרטגיות- הכשרות אלו יסייעו למשתתפים בהבנת הערך המקצועי והעסקי באימוץ הסטנדרט, אילו צעדים יש לנקוט בכדי ליישם אותו ואילו יישומים אפשריים ניתנים למימוש בארגון הספציפי של המשתתף.                                                                                                      

  2. הכשרות מעשיות - הכשרות המיועדות לאנשי צוות טכנולוגיים המבקשים לרכוש כלים מעשיים בהטמעת ®FHIR בארגון שלהם. הכשרות אלו כוללות הכרות עם מושגי יסוד ב- FHIR (Resources, data types, REST etc.) כתיבת פרופילים, דוקומנטציה, אפיון ממשקים ואינטגרציה בין מערכות בריאות בכלים שונים (CDS hooks, SMART etc.).

בקרוב הכשרת FHIR חדשה!

TRAINING

The FHIR® IL community provides various FHIR training workshops for community members, to help acquire the necessary knowledge for applying FHIR® strategy in the Israeli health ecosystem.
These workshops are conducted by the best local and internationally recognized FHIR experts, and can be roughly divided to two categories:

  1. Strategic Workshops - aimed to provide participants an understanding of the clinical and operational value of speaking FHIR, the underlying process for FHIR implementation, and what are relevant applications for FHIR in the participant's organization.

  2. Practical Workshops – aimed for technically oriented community members who wish to acquire the know-how for FHIR® implementation in their organization. These workshops include familiarization with basic FHIR concepts (resources, data types, REST etc.), interface specifications, documentation and integration processes between systems using different tools (CDS hooks, SMART etc.).

New FHIR training comming soon

intro training
august 2021

FHIR Training for Health Organizations
June 2020

By Daniel Mechanik, data architect and FHIR expert and Dr. Erez Shalom , Digital Health Professional and FHIR-IL consultant

We expect more of our health information systems than merely storing clinical data: transferring data and integrating it from other systems are crucial for advanced applications and analyses made possible in the 21st century. HL7 FHIR is a standard that both describes data formats and provides an Application Programming Interface (API) for programmers. 

In this workshop, data architect and FHIR expert Daniel Mechanik 
will help attendees explore the basics of HL7 FHIR, tailored for the framework of the Israeli healthcare system.

This introductory workshop will lay the foundation for attendees who come from a technical background, such as system analysts, data architects and developers.

A 3 day training course by Firely

intro training
august 2021

FHIR Training for Health Organizations
June 2020

By Daniel Mechanik, data architect and FHIR expert and Dr. Erez Shalom , Digital Health Professional and FHIR-IL consultant

We expect more of our health information systems than merely storing clinical data: transferring data and integrating it from other systems are crucial for advanced applications and analyses made possible in the 21st century. HL7 FHIR is a standard that both describes data formats and provides an Application Programming Interface (API) for programmers. 

In this workshop, data architect and FHIR expert Daniel Mechanik 
will help attendees explore the basics of HL7 FHIR, tailored for the framework of the Israeli healthcare system.

This introductory workshop will lay the foundation for attendees who come from a technical background, such as system analysts, data architects and developers.

A 3 day training course by Firely

FHIR Training for Health Organizations
June 2020

A 3 day training course by Firely

Strategy & Architecture Workshop for Health Organizations
October-November 2020