October 2022
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
7:00 PM
הגשת הצעות לפרויקטים במסגרת הקול הקורא
22
23
24
9:00 AM
מפגש קהילה - דיון מסכם בפרופילים שבשלב הערות הקהילה
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
9:00 AM
מפגש קהילה - יישום מוצלח וטעויות נפוצות
4
5