מפה עם אייקונים של אנשים

קבוצות אבטחת מידע

מפריד צהוב

בקהילה פועלות קבוצות עבודה רוחביות, אשר מגדירות את אופן מימוש הסטנדרט ומהוות מקום להיוועצות ולחשיבה משותפת של נציגות ונציגי ארגוני הבריאות אודות תהליכים של כלל הפרויקט ושל היישום שלו בארגונים.

 

קבוצות העבודה כוללות נציגים רלוונטיים מהקהילה ולכל קבוצה ממונה מוביל קבוצה.

Yellow separator

ISRAEL CORE

The IL Core team is working to create Israel's FHIR Core.

The FHIR® standard is comprised of basic building blocks called 'resources'. The various resources can be incorporated and merged into different matrices to define clinical, logistical, and administrative processes.

 

Standard resources can be tweaked to reflect an organizational or system needs – a 'profile' is a resource or compilation of resources adapted for such a specific need. To implement a use case, various pertinent resources and profiles are used. 


Certain profiles are recognized as 'core profiles' that set the basis for many use cases such as Patient, Practitioner, and Observation. For the benefit of uniformity and standardization, the IL Core team of the FHIR IL community is proactively building Israel's locally adapted core profiles.

Community members are invited to take part in crafting the core profiles, participate in open work group discussions, and share their take regarding the outputs.

Map with icons of people
אייקון אליפסות

Core Profiles – Work Products

Yellow separator

מסמכים חשובים:

מצגת למפגש 19.9.22

Notebook Icon

Methodology

הקלטות המפגשים:

הקלטת פגישה 19.9.22