top of page
דיון לתיקוף סלי מידע עם קלינאים מתחומי גריאטריה ובריאות הנפש
דיון לתיקוף סלי מידע עם קלינאים מתחומי גריאטריה ובריאות הנפש

Mon, Apr 08

|

zoom

דיון לתיקוף סלי מידע עם קלינאים מתחומי גריאטריה ובריאות הנפש

מפגש זום של שעתיים לתיקוף חוק ניוד מידע

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים

זמן ומיקום

Apr 08, 2024, 11:00 AM – 1:00 PM

zoom

פרטי האירוע

בימים אלו אנו עובדים על הגדרות מחייבות של דרישות לשיתוף מידע כחלק מתהליך רגולציה לניוד מידע.

הגדרות לדרישות המידע כוללות את חלק הארי של פרטי הרשומה הרפואית, לרבות מידע קליני (כגון אבחנות ומרשמים) ומינהלי (כגון הפניות).

טיוטה ראשונה לתזכיר התפרסמה בינואר 2023 להערות הציבור.

במחצית השנייה של 2023 בוצעו מפגשים לתיקוף הגדרות דרישות המידע עם פורומים שונים, ובהם נציגים של מטפלים ומטפלות מבתי החולים והקהילה.

בשנה שחלפה בוצעו עדכונים לטיוטה בהתאם להערות שהתקבלו, וכעת מגובשת טיוטה עדכנית של נספח דרישות המידע.

אנו מבקשים לתקף את הדרישות מידע גם בתחומי הבריאות של פסיכיאטריה וגריאטריה, לרבות קבלת התייחסות למאפייני מידע ייחודיי לעולמות אלו.

שיתוף

bottom of page