top of page
מבוא FHIR לקלינאים ולעמותות חולים
מבוא FHIR לקלינאים ולעמותות חולים

Mon, Sep 12

|

zoom

מבוא FHIR לקלינאים ולעמותות חולים

נסביר על סטנדרט FHIR וכיצד השימוש בו (בארץ ובעולם) יוצר שינוי משמעותי בשיתוף המידע ומאפשר פתרונות טכנולוגיים חדשים לצרכים של המטופלים. מטרת המפגש היא לתת לקלינאים ולנציגי עמותות החולים את הידע הדרוש לאיתור צרכי מטופלים הניתנים לפתרון באמצעות FHIR.

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים

זמן ומיקום

Sep 12, 2022, 9:00 AM – 10:30 AM GMT+3

zoom

פרטי האירוע

סטנדרט FHIR מקדם את שינוי התפיסה של ריכוזיות המידע ומציע פתרונות לצרכי המטופלים ובהם, בין היתר, הפחתת נטל הבירוקרטיה והעומס על המטופלים הכרוניים, שיפור השירות ומסע המטופל, יצירת רצף טיפולי, הנגשת השירותים וקידום אשפוזי בית, רפואה מרחוק, רפואה מונעת ועוד.

אנו מזמינים אתכם להכיר את הסטנדרט ולקחת חלק באיתור צרכי המטופלים אשר ניתנים לקידום באמצעות הסטנדרט.

צרכים אלה יוצגו לבתי חולים ולקופות החולים, במסגרת קול קורא של הקהילה למימון פרויקטי FHIR במערכת הבריאות וביוזמות המקודמות בקהילה.

שיתוף

bottom of page