top of page
Meetup - ILCORE Coverage profile
Meetup - ILCORE Coverage profile

Sun, Mar 17

|

Teams Online Meeting

Meetup - ILCORE Coverage profile

בפגישה יוצג הפרופיל, סוגיות שנותרו פתוחות בשלב האפיון או החלטות שהתקבלו

זמן ומיקום

Mar 17, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM

Teams Online Meeting

פרטי האירוע

בפגישה יוצג פרופיל Coverage, סוגיות שנותרו פתוחות בשלב האפיון או החלטות שהתקבלו.

בפגישה מוזמנים נציגי ה CORE בארגונים, חברי הארגון שלקחו חלק בתהליך האפיון וחברי קהילה שרוצים לקחת חלק במפגש ובדיונים.

כל פגישות העבודה מוקלטות ונמצאות ביוטיוב של קהילת FHIR IL -

https://bit.ly/3Syw7XP

שיתוף

bottom of page