top of page
מפגש קהילה - פרויקטי מב״ר - חלק שני
מפגש קהילה - פרויקטי מב״ר - חלק שני

Wed, Jan 31

|

Zoom Meeting

מפגש קהילה - פרויקטי מב״ר - חלק שני

פרויקט הודעת פטירה פרויקט מדידת זמני המתנה - mri ההקלטה בפנים

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים

זמן ומיקום

Jan 31, 2024, 9:00 AM – 10:30 AM

Zoom Meeting

פרטי האירוע

להקלטת המפגש  - https://youtu.be/jEZrN9JngdA

במפגש יוצגו -

הודעת פטירה ב-FHIR / משרד הבריאות ושירותי בריאות כללית, בסיוע אאוטברן

משרד הבריאות נדרש על פי חוק לנהל את הודעות הפטירה במדינת ישראל. הודעות פטירה מועברות למשרד באמצעות בתי חולים - עבור נפטרים בבית חולים, ולשכות הבריאות - עבור נפטרים בקהילה.

מטרת הפרויקט היא לספק פלטפורמה אחידה, תוך שימוש בטרמינולוגיה אחידה וישויות מידע תקניות, עבור העברת המידע למשרד, ניהולו ואפשור ביצוע תחקור על הנתונים.

במצב הקיים, המידע מועבר בקובץ CSV, עם בקרת איכות מידע בינונית. חלק מהגורמים ממלאים את הודעת הפטירה ידנית, כולל פריטים קריטיים ואין אחידות טרמינולוגית בין גורמים מדווחים שונים.

המעבר ל-FHIR הגדיר באופן ברור וחד-ערכי ישויות מידע ומערכות קידוד מחייבות למילוי הודעת הפטירה. ככל הניתן נעשה נסיון להצמד לתקנים בינלאומיים, תוך קבלת ייעוץ מקצועי מאנשי התוכן במשרד. במקרים בהם לא נמצאה התאמה לתקן בינלאומי, נקבעה תקינה לאומית מחייבת.

הפרוייקט עבר הטמעה לפיילוט בשירותי בריאות כללית, כאשר שיתוף הפעולה עם גוף זה סייע לדייק ולשפר את התקן.

פרויקט מדידת זמני המתנה לבדיקות MRI

חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר מקדמת פיתוח מתודולוגיה לאומית חדשה למדידת זמני המתנה לבדיקות דימות שתאפשר קבלת תמונת מצב לאומית מדויקת. בשלב הראשון, ההתמקדות היא במדידת זמני המתנה לבדיקות MRI.

לשם כך הוגדרה שיטת מדידה חדשה הכוללת את העקרונות הבאים: גישה רטרוספקטיבית, דיווח הנתונים מתוך המערכות הממוחשבות של קופות החולים והמוסדות מבצעי הבדיקות, דיווחים באמצעות ממשקים אוטומטיים, איסוף נתונים פרטניים של בדיקות ומטופלים, תוך שמירת חיסיון המידע, עבור כל הבדיקות שבוצעו בפועל.

נתוני הקופות ישלחו בפורמט FHIR בשימוש הישויות: Patient, Service Request, Coverage Eligibility Request,  Coverage Eligibility Response.

נתוני הספקים ישלחו בפורמט אחר (xml), משרד הבריאות יבצע אינטגרציה ויצור Bundle שיכלול גם את הישויות: Appointment, Imaging Study.

הפרויקט אמור לעלות לייצור ב Q2 2024

שיתוף

bottom of page