top of page
מפגש קהילה - פרויקטים במסגרת תוכנית הפילוטים
מפגש קהילה - פרויקטים במסגרת תוכנית הפילוטים

Time is TBD

|

zoom

מפגש קהילה - פרויקטים במסגרת תוכנית הפילוטים

במפגש יוצגו הפרויקטים שזכו בקול הקורא של תוכנית הפיילוטים

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים

זמן ומיקום

Time is TBD

zoom

פרטי האירוע

באפריל 2022 הוגשו הצעות במסגרת הקול הקורא שפורסם ע״י משרד הבריאות, מטה ישראל דיגיטלית ורשות החדשנות, 

הקול הקורא פנה לחברות שישתמשו בסטנדרט FHIR להטמעת המוצרים שלהם בארגוני הבריאות בישראל ויציעו פתרונות Smart on FHIR.

במפגש, יציגו הפרויקטים שזכו בקול הקורא והחלו בעבודתם וידונו בסוגיות מובילות עם חברי הקהילה. 

מפגש זה הוא הזדמנות חשובה ללמוד על ההתקדמות של הטמעת הסטנדרט בארגוני הבריאות ואפשרות לחברות להכיר מגוון אפשרויות לשימוש בסטנדרט במוצרים שלהם. 

שיתוף

bottom of page