top of page
מפגש עומק - פרויקטי מב״ר
מפגש עומק - פרויקטי מב״ר

Wed, Sep 13

|

zoom

מפגש עומק - פרויקטי מב״ר

מפגש עומק על פרויקטים: מחלות מחייבות דיווח ואיסוף נתוני הגבלות מבתי חולים לבריאות הנפש **ההקלטה והמצגת בפנים

ההרשמה סגורה
אירועים אחרים

זמן ומיקום

Sep 13, 2023, 9:00 AM – 10:30 AM

zoom

פרטי האירוע

הקלטה 

מצגת

במפגש יוצגו הפרויקטים הבאים ויתקיים דיון בסוגיות מרכזיות

מחלות מחייבות דיווח + הקמת תשתית FHIR במב"ר (Intersystems) 

משרד הבריאות מקים מערכת מרכזית לניהול חקירות אפידמיולוגיות,  ניטור ומניעה של מחלות מחייבות דיווח.

לשם כך המשרד נדרש לאסוף מידע פרטני מזוהה של תוצאות בדיקות מעבדה ואבחנות באופן שוטף ואוטומטי (ובהמשך מידעים נוספים כגון: חיסונים, אשפוזים ועוד).

המידע נאסף ממעבדות ותיקים קליניים בקופות ובתי חולים בפורמט FHIR ובטרמינולוגיה סטנדרטית ( loinc, snomed, icd9),

נשמר במאגר FHIR של מב"ר, ומשם יונגש לצרכנים (מערכת חקירות אפידמיולוגיות, BI, קופות חולים)

תהליך זה יחליף את התהליכים הידניים והמסורבלים שקיימים כיום בדיווח מחלות מדבקות,

ויאפשר זיהוי מהיר והפחתה/ מניעה של התפרצות והתפשטות מחלות אלו.

במסגרת הפרויקט בוצע שימוש בישויות: observation, specimen, condition, patient

פרויקט הר הביטוח בשיתוף עם לאומית

אזרחי ישראל מחזיקים בביטוחי בריאות משלימים שונים. זהו תחום מורכב בו האזרח לא תמיד יודע את זכויותיו, התשלומים שהוא מבצע והשירות המובטח.

הצורך הניע את משרד האוצר, מערך הדיגיטל ורשות שוק ההון לחבור למהלך משותף יחד עם משרד הבריאות ואגף טכנולוגיות דיגיטליות.

יחד, אופיין ופותח כלי תומך החלטה המרכז את המידע על כיסויי הביטוחים ומסביר מונחים בתחום.

המשתמשים יכולים לקבל תמונת מצב של כלל הביטוחים שלהם, להשוות מחירים למוצרים מקבילים, ולקבל תובנות על החזרי הוצאות ופעולות מומלצות להמשך.

הפרויקט עלה לייצור ביוני 2023 עם קופת חולים לאומית, ועורר עניין רב בקרב הציבור.

במסגרת הפרויקט בוצע שימוש בישויות: Coverage, OperationOutcome, patient

פרויקט פטירות בשיתוף עם כללית - יועבר במפגש המשך בנובמבר

גורמים הקובעים מוות מחויבים להעביר למשרד הבריאות על פי חוק- טופס "הודעת פטירה" הכולל פרטים לגבי הנפטר ואירוע המוות.

כיום הנתונים נאספים למב"ר מבתי חולים ומהקהילה בשיטות שונות, שימוש בטקסט חופשי וקידודים מקומיים, מה שגורם לחוסר שלמות של הדיווחים ומקשה על שיתופי פעולה מבוססי מידע.

לשם כך הוגדר תקן FHIR מלא הכולל פרופיל תעודת פטירה ישראלית, המספק מידול וקידוד סטנדדרטי, אחיד, תיקני ואינטראופרבילי.

הפיילוט מבוצע מול שירותי בריאות כללית ויעלה לייצור במהלך Q3 23.

במסגרת הפרויקט בוצע שימוש בישויות: Patient, Organization, Encounter, Related Person, Practitioner Role , Location, Condition, Document, Document reference

שיתוף

bottom of page