top of page
 וובינר סרטיפיקציה וניוד מידע - ממוקד בדרישות המידע
 וובינר סרטיפיקציה וניוד מידע - ממוקד בדרישות המידע

Sun, Jun 02

|

Zoom

וובינר סרטיפיקציה וניוד מידע - ממוקד בדרישות המידע

המפגש מיועד למדיקל אינפורמטיקס, מנמ״רים, נציגי חדשנות, מנהלי מערכות, מנתחי מערכות, מנהלי פרויקטים, אנשי דאטה, נציגי FHIR וקלינאים

זמן ומיקום

Jun 02, 2024, 2:00 PM – 3:30 PM

Zoom

פרטי האירוע

במפגש נערוך היכרות עם תכנית הסרטיפיקציה לניוד מידע, הצגת מבחן התמיכה ושלבי הביצוע שלו, 

הצגת דרישות הדאטה לניוד בין ארגונים, סקירה של דרישות היישום ועמידתם הארגונים בדרישות.

הנושאים שיוצגו

מסגרת כללית – ניוד מידע וסרטיפיקציה

סקירה קצרה של מבחן תמיכה

ציר התוכן –הצגה מפורטת של דרישות המידע

שלבי הביצוע

תיאור דרישות היישום, תהליך הולידציה והבדיקות

שיתוף

bottom of page