חזור >
Map with icons of people

ILCore Patient - פרופיל מטופל

משאב הבסיס Patient מוגדר כמידע דמוגרפי ומנהלי על אדם או בעל חיים המקבל טיפול או שירותים הקשורים לבריאות. האלמנטים של משאב המטופל מתמקדים במידע הדמוגרפי הדרוש לתמיכה בתהליכים הניהוליים, הקליניים, הפיננסיים והלוגיסטיים. לפיכך, כיוון שמשאב המטופל מעורב במגוון רחב של תרחישי שימוש ופעילויות הקשורות לבריאות, זהו אחד המשאבים הבסיסיים ביותר ב-FHIR. בדומה לשאר משאבי הבסיס, הגדרת הבסיס של משאב Patient היא פתוחה ולא אוכפת מגבלות רבות.
הפרופיל הישראלי ILCorePatient נגזר ממשאב הבסיס Patient ומגדיר סט אילוצים וחוקים שהוגדרו במטרה לאפשר אחידות בהעברתו בין גורמים שונים במדינת ישראל. תצורתו הנוכחית הותאמה למערכת הבריאות הישראלית תוך הסתכלות, למידה והתחשבות במגבלות של פרופילים דומים בעולם ובפרט על פרופיל Patient מ- Us-Core, וכן מהדרישות העסקיות והאילוצים של מערכת הבריאות הישראלית.
הפרופיל הישראלי ILCorePatient נגזר ממשאב הבסיס Patient ומגדיר סט אילוצים וחוקים שהוגדרו במטרה לאפשר אחידות בהעברתו בין גורמים שונים במדינת ישראל. תצורתו הנוכחית הותאמה למערכת הבריאות הישראלית תוך הסתכלות, למידה והתחשבות במגבלות של פרופילים דומים בעולם ובפרט על פרופיל Patient מ- Us-Core, וכן מהדרישות העסקיות והאילוצים של מערכת הבריאות הישראלית

ניתוח פערים בין ה- IL CORE ל- US CORE ומדינות נוספות
טבלת האלמנטים
טרמינולוגיה
סוגיות ושיקולים
הערות הצוות המוביל