top of page

 • הכשרת FHIR למנתחי מערכות ומנהלי פרויקטים
  הכשרת FHIR למנתחי מערכות ומנהלי פרויקטים
  Multiple Dates
  Sun, Mar 17
  תל אביב-יפו
  Mar 17, 2024, 9:00 AM – 5:00 PM
  תל אביב-יפו, קריית החינוך, Shoshana Pershitz 15, תל אביב-יפו, ישראל
  הכשרת FHIR למנתחי מערכות ומנהלי פרויקטים. ההכשרה מקנה ידע וכלים להתחיל אפיון ויישום FHIR בארגוני הבריאות. שלושה ימי הכשרה בתאריכים: 17-19/03/2024 בין השעות 9:00-17:00 לקבלת פרטים ולהרשמה - fhir-il@8400thn.org
 • Meetup - ILCORE Coverage profile
  Meetup - ILCORE Coverage profile
  Sun, Mar 17
  Teams Online Meeting
  Mar 17, 2024, 1:00 PM – 2:00 PM
  Teams Online Meeting
  בפגישה יוצג הפרופיל, סוגיות שנותרו פתוחות בשלב האפיון או החלטות שהתקבלו
 • מפגש תיקוף פרופילים
  מפגש תיקוף פרופילים
  Wed, Mar 20
  תל אביב-יפו
  Mar 20, 2024, 9:00 AM – 3:00 PM
  תל אביב-יפו, תל אביב-יפו, ישראל
 • הכשרת FHIR למנתחי מערכות ומנהלי פרויקטים
  הכשרת FHIR למנתחי מערכות ומנהלי פרויקטים
  Time is TBD
  תל אביב
  Time is TBD
  תל אביב, קריית החינוך, Shoshana Pershitz 15, תל אביב, Israel
  הכשרת FHIR מסובסדת, בת שלושה ימים, אשר מתאימה למיישמים, מנתחי מערכות ומנהלי פרויקטים. ההכשרה מקנה ידע וכלים להתחיל אפיון ויישום FHIR בארגוני הבריאות.

Events and Community Meetings

previous events

bottom of page